Een bemiddelaar, mediator of
adviseur nodig? Blijf niet rondlopen
met een conflict. Mediation staat
voor betaalbare en professionele
oplossingen.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, begeleidt de communicatie tussen de partijen. Het doel is om vanuit ieders belangen tot een voor ieder optimale oplossing te komen. Als volwassenen om de tafel, met hulp van een deskundige buitenstaander.

Geschillen kun je oplossen door een rechter in te schakelen. Maar soms werkt Mediation beter. Mediation is door de rechterlijke macht dan ook volledig erkend als methode om geschillen te beslechten. De rechtbank verwijst zaken naar een mediator door, als zij vindt dat partijen eerst moeten proberen er onderling uit te komen. Met een mediator lukt dat veel vaker dan zonder. Slaagt de mediation, dan beëindigt de rechter de lopende procedure. Ook tijdens hoger beroep is mediation nog mogelijk.

Mediation kent veel voordelen ten opzichte van rechtspraak. De belangrijkste zijn:

Mediation is werken aan úw oplossing!

Meer informatie over Mediation kunt u krijgen door contact met mij op te nemen. Zie de onderstaande contactgegevens.